„Ostatni tydzień z Kopernikiem” – otwarte oprowadzania po wystawie

Otwarte oprowadzenia

Zapraszamy do Auli im. Gębarowicza w gmachu głównym Ossolineum (ul. Szewska 37) na zwiedzanie wystawy czasowej Kopernik – Influencje z przewodnikiem.

  • 9 marca (sobota),  godzina 15.00-`15.55
  • 10 marca (niedziela),  godz. 15.00-15.55
  • 12 marca (wtorek),  godz. 16.00-16.55
  • 13 marca (środa),  godz. 16.00-16.55

Wstęp wolny!

Wystawa kończy Rok Kopernika w Ossolineum, ma na celu przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie. Wystawa jest otwarta do 15 marca 2024 roku. Zapraszamy również na finisaż.

 

O wystawie

Punktem wyjścia wystawy jest pierwodruk dzieła De revolutionibus wydany w 1543 roku, w którym Kopernik podważył obowiązującą ówcześnie teorię budowy wszechświata. Praca Kopernika należy do najbardziej przełomowych publikacji w dziejach nauki i często bywa traktowana jako punkt zwrotny w intelektualnym rozwoju myśli zachodniej.

Na wystawie prezentującej starodruki z XVI-XVIII wieku, na przykład Melanchtona, Keplera, Galileusza, Giordano Bruno, jezuickie rękopisy, XIX-wieczne ryciny i medale, a także współczesne plakaty, można odnaleźć odpowiedź na pytanie, co działo się w Europie po wydaniu De revolutionibus. Jak zareagowano na rewolucyjną teorię Kopernika tuż po jej ogłoszeniu? Czy od razu spotkała się aprobatą, czy może ją ignorowano, a nawet – odrzucano? Dlaczego kilkadziesiąt lat po wydaniu trafiła na indeks ksiąg zakazanych? Jak zmieniał się odbiór Kopernika w Polsce na przestrzeni wieków?

Czas

15 grudnia 2023 roku – 15 marca 2024 roku

Miejsce

Aula im. prof. Mieczysława Gębarowicza

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kurator

dr Agnieszka Franczyk-Cegła

ministerstwo edukacji i nauki, mein

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki.