Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Ossolineum udostępnia obiekty innym bibliotekom i instytucjom krajowym oraz zagranicznym, a także sprowadza i udostępnia na miejscu materiały z innych bibliotek.

Wypożyczeniu w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej nie podlegają zbiory specjalne, czasopisma i druki zwarte zaliczone do narodowego zasobu bibliotecznego, druki wydane przed 1951 rokiem, pozycje z księgozbiorów podręcznych, wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne, cymelia, dzieła rzadkie, dzieła z dużą liczbą tablic, map i rycin, wydawnictwa albumowe, atlasy, druki ulotne, książki w złym stanie zachowania oraz inne druki, których egzemplarze należą do kategorii z ograniczonym dostępem.

 

Zamówienia należy przesyłać na adres:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. Szewska 37
50–139 Wrocław
lub drogą mailową: wypozyczenia.miedzybiblioteczne@ossolineum.pl

a w przypadku mikroform na adres:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Dział Mikroform
ul. Szewska 37
50–139 Wrocław
lub drogą mailową: mikroformy@ossolineum.pl