Dział Informacji Naukowej

Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek:  9.00–18.45
sobota: 9.00–14.00

Kontakt

Pytania dotyczące ossolińskich zbiorów oraz zasad ich udostępniania kierować można do Działu Informacji:
 • za pośrednictwem formularza zapytaj bibliotekarza,
 • telefonicznie: 71 335 64 57 – pracownia, 71 335 64 62 – katalog główny,
 • pocztą elektroniczną informacja@ossolineum.pl lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Dział Informacji Naukowej, ul. Szewska 37, 50–139 Wrocław.

Podstawowe zadania Działu Informacji Naukowej

Zakres działalności Działu Informacji Naukowej

Informacja o charakterze ogólnym, dotycząca:

 • zasad ogólnych funkcjonowania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
 • wymogów formalnych obowiązujących Czytelników,
 • zasad udostępniania zbiorów podstawowych oraz zbiorów specjalnych.

Informacja katalogowa:

 • poszukiwanie wskazanych materiałów w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
 • pomoc w korzystaniu z katalogów kartkowych oraz elektronicznych prowadzonych przez Ossolineum,
 • ustalanie opisów bibliograficznych,
 • lokalizowanie materiałów w katalogach bibliotek polskich, zagranicznych, bazach danych dostępnych on-line oraz bibliotekach cyfrowych,
 • wskazywanie źródeł informacji.

Pozostałe prace:

 • prowadzenie bazy publikacji pracowników Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich,
 • prowadzenie bazy publikacji o Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Regulamin porządkowy Katalogu Głównego

  1. Katalog Główny czynny jest
   - w trakcie roku akademickiego: poniedziałek–piątek w godz. 9.00-18.45, w soboty w godz. 9.00-14.00
   - w czasie wakacji (sierpień – wrzesień): obowiązują skrócone godziny funkcjonowania
  2. Przed przyjściem do Katalogu Głównego czytelnicy obowiązani są do pozostawienia wierzchnich okryć i toreb w szatni.
  3. Wszelkich informacji związanych z korzystaniem z katalogów oraz baz danych dostępnych na stronie Ossolineum udziela dyżurny bibliotekarz.
  4. Niedozwolone jest spożywanie jedzenia i picia oraz stawianie artykułów spożywczych w pobliżu klawiatur komputerowych.
  5. W pomieszczeniu katalogowym obowiązuje cisza. Zabrania się prowadzenia głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych.
  6. Terminale służą do wyszukiwania informacji katalogowych i bibliograficznych.
  7. Zabrania się korzystania ze stron internetowych naruszających normy etyczne i obyczajowe, a także instalowanie na terminalach własnych plików i programów oraz używania własnych nośników elektronicznych.
  8. W przypadku naruszenia któregokolwiek punktu regulaminu dyżurujący bibliotekarz ma prawo do wyproszenia czytelnika z pomieszczenia katalogowego.