Katalogi Biblioteki Ossolineum

Informacje o zbiorach Ossolineum znajdują się w kilku katalogach podzielonych według rodzaju i czasu powstania danego dokumentu. Zawartość poszczególnych katalogów opisana jest poniżej.

Zbiory według rodzajów i czasu powstania

Zbiory dzielą się przede wszystkim na drukowanerękopisy. Te drukowane dzielą się z kolei na wydane przed rokiem 1800 (stare druki) i po roku 1800. W zbiorach drukowanych wyróżniamy druki zwarte (przede wszystkim książki), druki ciągłe (przede wszystkim czasopisma), a także różnego rodzaju druki ulotne.

Zbiory ossolińskie można zamawiać do siedmiu czytelni, które są opisane tutaj. Wiele obiektów, zwłaszcza tych najstarszych i najcenniejszych, dostępnych jest online w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej i na portalu Google Arts & Culture. Część zbiorów udostępnia się tylko w wersji elektronicznej (na płytach DVD) lub mikroformowej (możliwe do odczytania na specjalnych urządzeniach zminiaturyzowane kopie fotograficzne dokumentów) w Czytelni Działu Mikroform i Zbiorów Cyfrowych.

Ze względu na historię Zakładu Narodowego im. Ossolińskich spora część przedwojennych zbiorów ossolińskich znajduje się dziś we Lwowie. Poniżej, pod nagłówkiem Przedwojenne zbiory ossolińskie we Lwowie, zamieszczamy linki do katalogów tych kolekcji, które przechowywane są w Ukraińskiej Narodowej Bibliotece Naukowej im. Wasyla Stefanyka we Lwowie. W ramach współpracy z instytucjami Lwowa sukcesywnie digitalizowane i udostępniane są obiekty z tej historycznej kolekcji.

Katalog Główny Online

Aktualnie największy jest Katalog Główny Online Biblioteki Ossolineum. Ujmuje on następujące zbiory:

  • wszystkie książki wydane od 1999 roku i czasopisma wydane od 2002 (do katalogu sukcesywnie wprowadzane są opisy wydawnictw wcześniejszych)
  • stare druki (katalogowane w tym katalogu od 2006 roku)
  • zbiory kartograficzne (katalogowane w tym katalogu od 2020 roku)
  • zbiory z daru Jakuba Forsta Battaglii przechowywane i udostępniane w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

Chociaż katalog główny jest stale uzupełniany o coraz starsze wydawnictwa, wciąż nie jest on kompletny. Jeśli się chce przeszukać całe zbiory Ossolineum, należy zajrzeć do katalogów wymienionych poniżej.

Uwaga: Wszystkie dokumenty ujęte w Katalogu Głównym Online należy zamawiać za pośrednictwem tego katalogu. Pozycje nieujęte w Katalogu Głównym Online należy zamawiać za pomocą rewersu papierowego (dostępnego w czytelniach) lub Rewersu Online dostępnego za pomocą poniższego przycisku.

Zeskanowane Katalogi Kartkowe

Informacja o książkach i czasopismach z XIX i XX wieku znajduje się w dwu zeskanowanych katalogach kartkowych:

 

Stare Druki Ossolineum

Większość starych druków ze zbiorów ossolińskich dostępna jest online:

  • Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (wszystkie inkunabuły, większość poloników XVI-XVIII wieku, jak również XVIII-wieczne druki obce o szczególnej wartości edytorskiej, na przykład bogato ilustrowane) oraz
  • Bazie Zasobów Cyfrowych (tu zwłaszcza obiekty z przedwojennych zbiorów ossolińskich, które dziś znajdują się we Lwowie).

Dwa Katalogi Rękopisów

Zgromadzone w Bibliotece Ossolineum rękopisy dzielą się na te, które zostały już w pełni opracowane (opis bibliograficzny jest pełny, niektóre pozycje zostały zmikrofilmowane) i te, które są wstępnie opracowane (zgromadzone i zarejestrowane w księdze przybytków):

Niektóre rękopisy, zwłaszcza z przedwojennych zbiorów ossolińskich, są dostępne online w Bazie Zasobów Cyfrowych oraz w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Szczegółowe opisy rękopisów zinwentaryzowanych znajdują się wielotomowym, drukowanym Inwentarzu. Więcej informacji o tym wydawnictwie można znaleźć na stronie Czytelni Działu Rękopisów.

Przedwojenne zbiory ossolińskie we Lwowie

Po wojnie do Wrocławia trafiło jedynie około 30% przedwojennych zbiorów ossolińskich. Zakład Narodowy nawiązał współpracę z instytucjami Lwowa, by na nowo udostępnić przedwojenne zbiory polskim czytelnikom. Powstały dotychczas: