Katalog zabytków drukowanych
z XVII-XVIII wieku

Katalog cyfrowy zespołu zabytków drukowanych XVII-XVIII w. z kolekcji ossolińskiej w zbiorach LNNBU im. W. Stefanyka we Lwowie

W trakcie realizacji projektu zostaną zinwentaryzowane stare druki XVII-XVIII wieku z przedwojennej kolekcji Ossolineum znajdujące się obecnie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie. Na zbiór ten składają się druki polskie, w większości związane z ziemiami wschodnimi Rzeczpospolitej, oraz druki obce z kolekcji polskich rodzin szlacheckich i osób prywatnych. Zbiór pozostał w LNBBU im. W. Stefanyka w wyniku podziału kolekcji ossolińskiej w latach 1946-1947. Prace projektowe obejmują wyodrębnienie druków XVII-XVIII wieku z około 120 000 książek rzadkich w LBBNU im. W. Stefanyka, opracowanie wyodrębnionych druków w katalogu cyfrowym z dokumentacją fotograficzną, badania naukowe związane ze zbiorem druków XVII-XVIII wieku z historycznej kolekcji Ossolineum (typograficzne, tegumentologiczne, proweniencyjne, literaturoznawcze).

Kierownikiem projektu jest dr Dorota Sidorowicz-Mulak, wicedyrektor ZNiO ds. Biblioteki Ossolineum. Zespół badawczy uczestniczący w projekcie składa się z naukowców z Polski i Ukrainy z różnych ośrodków naukowych (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).

Lata realizacji: 2022-2027.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki na lata 2022-2027.

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo-1024x415