Czytelnia Działu Rękopisów

Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek: 9.00–17.45

Czytelnia Działu Rękopisów Biblioteki Ossolineum znajduje się w gmachu głównym Ossolineum przy ulicy Szewskiej 37 we Wrocławiu, na parterze klatki schodowej A.

Czytelnia oferuje 8 miejsc dla czytelników.

Udostępnia się tu zapisanym czytelnikom pozycje z księgozbioru podręcznego Działu Rękopisów i katalogi zbiorów oraz – wyłącznie uprawnionym czytelnikom (pracownikom naukowym i wydawcom) – oryginały rękopisów.

Rękopisów należy szukać w:

Elektroniczny Katalog Rękopisów Opracowanych (zinwentaryzowanych) zawiera podstawowe informacje o rękopisach opisanych szerzej w drukowanych katalogach i inwentarzach. Hasłami rzeczowymi mogą być nazwy osobowe i miejscowe oraz nazwy instytucji i organizacji, o ile występują w tytule rękopisu. Katalog ten nie obejmuje rękopisów, które pozostały po II wojnie światowej we Lwowie. Kopie mikrofilmowe są zasygnalizowane skrótem „Mf”. Katalog Rękopisów Nieopracowanych (akcesyjnych) obejmuje rękopisy niewprowadzone jeszcze do drukowanych katalogów i inwentarzy.

Katalogi drukowane rękopisów:

  • W. Kętrzyński, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, t. 1-3, Lwów 1881-1898.
  • Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, t. 1-20, Wrocław 1948-2016.

Katalogi drukowane dokumentów:

  • F. Pohorecki, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1506, Lwów 1937.
  • A. Fastnacht, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani. Supplementum I inde ab anno 1279 usque ad annum 1506, Wrocław 1951.
  • A. Fastnacht, Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Cz. I-II, Wrocław 1953-1969.
  • I. Lipiński, Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dokumenty z lat 1276-1979, Wrocław 1999.