Recepcja
Mikołaja Kopernika
w XVI-XX wieku

Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX wieku

Projekt obejmuje przygotowanie wystawy stacjonarnej poświęconej odbiorowi dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus... Celem wystawy jest pokazanie, co wydarzyło się w nauce i społeczeństwie europejskim po publikacji w 1543 roku dzieła, które zapoczątkowało przewrót kopernikański. Projekt będzie jednocześnie realizacją oraz kontynuacją obchodów Roku Kopernika ogłoszonego w 2023 roku w związku z 550 rocznicą urodzin astronoma. Na organizowanej wystawie egzemplarz pierwodruku Kopernika stanie się punktem wyjścia do stworzenia opowieści o tym, co działo się w nauce i społeczeństwie postawionych przed przełomową zmianą.

Lata realizacji: 2023-2024.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki.

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo-1024x415