Dział Informacji Naukowej

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 335 64 57 (pracownia)
tel. 71 335 64 62 (katalog główny)
informacja@ossolineum.pl

Kierownik Działu

dr Marta Pękalska
tel. 71 335 64 88
marta.pekalska@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Beata Gajda
beata.gajda@ossolineum.pl

Joanna Grześkowiak-Stepowicz 
joanna.grzeskowiak@ossolineum.pl

Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych (książek)

Kontakt ogólny z Działem

Kierownik Działu

Dorota Jońska-Amanowicz
tel. 71 335 64 17, 697 493 496
dorota.jonska@ossolineum.pl

Centrum Rejestracji

Grzegorz Smolis
tel. 71 335 64 80
grzegorz.smolis@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Monika Owczarek
tel. 71 335 64 37
monika.owczarek@ossolineum.pl

Żaklina Szynkiewicz
tel. 71 335 64 59
zaklina.szynkiewicz@ossolineum.pl

Karolina Wąsowicz
tel. 71 335 64 70
karolina.wasowicz@ossolineum.pl

Róża Będzieszak
roza.bedzieszak@ossolineum.pl

Agata Ganczarska
agata.ganczarska@ossolineum.pl

Paulina Jaskulska
paulina.jaskulska@ossolineum.pl

Ilona Klimowicz
ilona.klimowicz@ossolineum.pl

Łukasz Ławrynowicz
lukasz.lawrynowicz@ossolineum.pl

Marzena Łuczkiewicz
marzena.luczkiewicz@ossolineum.pl

Dariusz Misiak
dariusz.misiak@ossolineum.pl

Grażyna Szymanek
grazyna.szymanek@ossolineum.pl

Beata Teklak
beata.teklak@ossolineum.pl

Czytelnia Główna

Wypożyczalnia Miejscowa i Działowa

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych (książek)

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 371 95 67
opracowanie@ossolineum.pl

Kierownik Działu

Przemysław Ćwikowski
tel. 71 371 95 67
przemyslaw.cwikowski@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Joanna Bereś
tel. 71 335 64 07
joanna.beres@ossolineum.pl

Karolina Biniek
tel. 71 335 64 47
karolina.biniek@ossolineum.pl

Jan Górecki
tel. 71 335 64 73
jan.gorecki@ossolineum.pl

Marzena Matuszczak
tel. 71 371 95 64
marzena.matuszczak@ossolineum.pl

Katarzyna Przybycień
tel. 71 371 95 65
katarzyna.przybycien@ossolineum.pl

Iwona Słowik
tel. 71 371 95 63
iwona.slowik@ossolineum.pl

Katarzyna Szczypka
tel. 71 371 95 66
katarzyna.szczypka@ossolineum.pl

Grażyna Wójcik
tel. 71 335 64 63
grazyna.wojcik@ossolineum.pl

Aleksandra Wróblewska
tel. 71 371 95 58
aleksandra.wroblewska@ossolineum.pl

Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych (książek)

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 335 64 42, 697 493 473
gromadzenie@ossolineum.pl

Kierownik Działu

Irena Gybej-Dworsatschek
tel. 71 335 64 22
irena.gybej-dworsatchek@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Dział Nowych Druków Ciągłych (czasopism)

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 326 21 27, zgłasza się pracownik ochrony, który łączy odpowiednio do wyrażonego życzenia

czasopisma@ossolineum.pl

Kierownik Działu

Dorota Mączka
tel. 71 371 95 16, 601 280 590, 
dorota.maczka@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Aleksandra Bielecka
tel. 71 371 95 10
aleksandra.bielecka@ossolineum.pl

Sabina Cynar
tel. 71 371 95 18
sabina.cynar@ossolineum.pl

Anna Frett
tel. 71 371 95 15
anna.frett@ossolineum.pl

Marlena Goncerz-Pakuła
tel. 71 371 95 15
marlena.goncerz-pakula@ossolineum.pl

Elżbieta Hajduk
tel. 71 371 95 11
elzbieta.hajduk@ossolineum.pl

Marta Krajewska
tel. 71 371 95 24
marta.krajewska@ossolineum.pl

Ewelina Kutarba
tel. 71 326 14 92
ewelina.kutarba@ossolineum.pl

Wiesław Mandecki
tel. 71 371 95 18
wieslaw.mandecki@ossolineum.pl

Ryszard Nowakowski
tel. 71 371 95 09
ryszard.nowakowski@ossolineum.pl

Katarzyna Smereczyńska
tel. 71 371 95 15
katarzyna.smereczynska@ossolineum.pl

dr Piotr Sroka
tel. 71 371 95 09
piotr.sroka@ossolineum.pl

Dział Kontroli Zbiorów

Kontakt ogólny z Działem

Kierownik Działu

Beata Pietrucha
tel. 71 335 64 03
beata.pietrucha@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Stanisław Sowiński
tel. 71 371 95 43
stanislaw.sowinski@ossolineum.pl

Pracownia Introligatorska

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 335 64 75, 697 493 481

Kierownik Działu

Dział Rękopisów

Kontakt ogólny z Działem

Kierownik Działu

Elżbieta Ostromęcka
tel. 71 335 64 32
elzbieta.ostromecka@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

dr Agata Janiak
tel. 71 371 95 33
agata.janiak@ossolineum.pl

dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska
tel. 71 371 95 31
agnieszka.knychalska@ossolineum.pl

Hanna Kulesza
tel. 71 335 64 52
hanna.kulesza@ossolineum.pl

dr Andrzej Nowak
tel. 71 335 64 99
andrzej.nowak@ossolineum.pl

Tomasz Oświęcimski
tomasz.oswiecimski@ossolineum.pl

dr Mateusz Palka
tel. 71 335 64 49
mateusz.palka@ossolineum.pl

dr hab. Konrad Rzemieniecki
tel. 71 335 64 51
konrad.rzemieniecki@ossolineum.pl

dr Tomasz Serwatka
tomasz.serwatka@ossolineum.pl

Dział Starych Druków

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 371 95 34
stare.druki@ossolineum.pl

Kierownik Działu

dr Agnieszka Franczyk-Cegła
agnieszka.franczyk-cegla@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Włodzimierz Kowalczyk
tomasz.oswiecimski@ossolineum.pl

dr Konrad Szymański
konrad.szymanski@ossolineum.pl

dr Olga Tkachuk
olga.tkachuk@ossolineum.pl

Dział Dokumentów Życia Społecznego

Kontakt ogólny z Działem

Kierownik Działu

Andrzej Kraska-Lewalski
tel. 697 493 482
andrzej.kraska-lewalski@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

dr Krzysztof Czarniak
krzysztof.czarniak@ossolineum.pl

dr Liliana Nawrot-Łakomiec
liliana.nawrot@ossolineum.pl

dr Barbara Otfinowska
barbara.otfinowska@ossolineum.pl

Iwona Zygmuntowicz
tel. 71 326 14 93
iwona.zygmuntowicz@ossolineum.pl

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 335 64 24
mikroformy@ossolineum.pl

Kierownik Działu

Violetta Szymczyk
tel. 724 555 850
violetta.szymczyk@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Monika Huczek
monika.huczek@ossolineum.pl

Sylwia Gardoń
sylwia.gardon@ossolineum.pl

Sandra Sobolewska
tel. 71 335 64 23
sandra.sobolewska@ossolineum.pl

Dział Kartografii

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 335 64 15
kartografia@ossolineum.pl

Kierownik Działu

dr Mariusz Dworsatschek
tel. 693 610 613
mariusz.dworsatschek@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Dane teleadresowe dostępne na stronie mogą być wykorzystywane w celach kontaktu jedynie w sprawach związanych z działalnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. ZNiO nie przyjmuje niezamówionych ofert handlowych i nie wyraża zgody na przekazywanie ich środkami komunikacji elektronicznej. Informacje takie będa traktowane jako „spam”.