Najczęściej zadawane pytania

Biblioteka Ossolineum jest biblioteką prezencyjną, czyli taką, która udostępnia swoje zbiory jedynie w czytelniach na miejscu. 

1. Kto może korzystać ze zbiorów Ossolineum?

Z kolekcji książek i czasopism XIX, XX i XXI wieku oraz ze zbiorów dostępnych w postaci mikrofilmów i kopii cyfrowych korzystać może każda pełnoletnia osoba po zapisaniu się do biblioteki i otrzymaniu karty bibliotecznej.

Ze zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, grafika, kartografia, numizmatyka) korzystać mogą jedynie osoby, które posiadają ważną kartę biblioteczną i udokumentują potrzebę korzystania z konkretnej kolekcji (na przykład posiadają pismo polecające od promotora, legitymację pracownika naukowego uczelni wyższej, zgodę dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, czy też są emerytowanymi pracownikami naukowymi). Decyzję o przyznaniu prawa do korzystania ze zbiorów specjalnych podejmuje kierownik odpowiedniego Działu.

2. Jakie dokumenty należy posiadać, aby zapisać się do biblioteki?

Każdy, kto chce skorzystać ze zbiorów Ossolineum, musi mieć przy sobie:

  • dowód osobisty,
  • dowód osobisty + legitymację studencką lub indeks (studenci).

3. Gdzie należy się udać, aby zapisać się do biblioteki?

  • Po wejściu do budynku (od strony Zaułka Ossolińskich) należy udać się do Centrum Rejestracji Czytelników. Dyżurujący tam bibliotekarze zapisują nowych czytelników i wystawiają im karty biblioteczne. Raz wystawioną kartę biblioteczną należy mieć przy sobie zawsze, kiedy wybieramy się do Ossolineum. Wystawienie karty kosztuje 10 zł.
  • Po otrzymaniu karty należy pójść do szatni i pozostawić tam okrycie wierzchnie oraz torby, plecaki i tym podobne. Pamiętajmy, aby zabierać ze sobą do Czytelni Głównej kartę czytelniczą, dowód tożsamości i coś do pisania. Uwaga! Szatnia w Ossolineum jest obowiązkowa i bezpłatna!
  • Następnie udajemy się do Czytelni Głównej i Katalogu Głównego (II piętro).

4. Do czego uprawnia karta biblioteczna?

Aktualna karta biblioteczna uprawnia do:

  • wchodzenia do Ossolineum bez konieczności wystawiania przepustki; wystarczy okazać ochronie ważną kartę czytelniczą oraz dokument ze zdjęciem. Jeżeli jednak udajemy się do działów specjalnych, otrzymamy przepustkę, a także plakietkę z napisem „GOŚĆ”,
  • zamawiania książek do Czytelni Głównej, czasopism do Czytelni Czasopism, korzystania z Czytelni Mikroform oraz księgozbiorów podręcznych działów specjalnych.

Kartę biblioteczną należy prolongować raz w roku.
Prolongata jest bezpłatna.

5. Czy wszystkie działy Ossolineum mieszczą się w jednym budynku?

Ossolineum posiada trzy budynki:

  • w gmachu przy ul. Szewskiej 37 mieści się Czytelnia Główna, Katalog Główny, Czytelnia Mikroform oraz czytelnie zbiorów specjalnych (rękopisów, starych druków, kartografii,
  • w budynku przy ul. Sołtysowickiej 24 (w pobliżu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej) znajdują się: Dział Czasopism oraz Dział Dokumentów Życia Społecznego. W budynku przy ul. Sołtysowickiej zasady udostępniania zbiorów są takie same, jak w budynku przy Szewskiej 37,
  • w Kamienicy pod Złotym Słońcem, Rynek 6, mieści się Muzeum Pana Tadeusza oraz Gabinety Świadków Historii (Gabinet Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich oraz Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich).

6. Jak korzystać z czasopism?

Zasadnicza część zbioru czasopism Biblioteki Ossolineum jest udostępniana w Czytelni Czasopism przy ul. Sołtysowickiej 24, jednakże sporo periodyków zostało już zmikrofilmowanych i te udostępniane są wyłącznie w Czytelni Mikroform przy ul. Szewskiej 37.

Informacje o czasopismach znajdujących się w zbiorach Biblioteki Ossolineum znaleźć można w:

Natomiast informacje o tytułach czasopism zmikrofilmowanych uzyskać można w Czytelni Działu Mikroform i Zbiorów Cyfrowych.

Przed udaniem się do Czytelni Czasopism na ulicę Sołtysowicką zalecamy sprawdzenie, czy czasopismo nie zostało już zmikrofilmowane, wówczas dostępne będzie bowiem w Czytelni Działu Mikroform i Zbiorów Cyfrowych przy ul. Szewskiej 37.

W budynku przy ul. Szewskiej udostępniane są także niektóre tytuły czasopism drukowanych. Wykazy tych czasopism znaleźć można Katalogu Głównym Online.

7. Jak zamawiać książki i czasopisma do Czytelni?

Zamówienia dotyczące pozycji znajdujących się w Katalogu Głównym Online należy zamawiać za pośrednictwem tego katalogu.

Pozycje, które nie zostały jeszcze ujęte w Katalogu Głównym Online, należy zamawiać za pomocą elektronicznych formularzy (rewersów), które dostępne są TUTAJ.

Jednorazowo można zamówić 10 książek do Czytelni Głównej oraz 5 tytułów po 3 roczniki czasopism do Czytelni Czasopism.

Zamówienia na dzień bieżący realizowane są do godziny 17.30. Zamówienia złożone po tej godzinie będą realizowane dopiero następnego dnia. Zamówienia do Czytelni Głównej na sobotę należy złożyć najpóźniej w piątek do godziny 14.45.

Zamówione książki i czasopisma będą odłożone przez 3 dni robocze (licząc od dnia podanego na formularzu) pod nazwiskiem zamawiającego. Sobota liczy się jako dzień roboczy. W tym czasie należy zgłosić się osobiście do czytelni, podpisać rewersy i odebrać zamówione pozycje. Po 3 dniach oczekiwania zamówione druki zostaną zwrócone do magazynu.

8. Kogo można prosić o pomoc i informacje?

Pomocą w rozwiązaniu problemów związanych z korzystaniem ze zbiorów Ossolineum, a także informacją dotyczącą kolekcji ossolińskiej służą dyżurujący w Katalogu Głównym pracownik Działu Informacji Naukowej oraz bibliotekarz dyżurny w Czytelni Głównej.

Można także zadawać pytania, korzystając z formularza Zapytaj bibliotekarza.

9. Czy to prawda, że Ossolineum wypożycza książki na zewnątrz?

Ossolineum wypożycza swoje zbiory na zewnątrz jedynie osobom uprawnionym, czyli obecnym i emerytowanym pracownikom Ossolineum oraz samodzielnym pracownikom naukowym wrocławskich uczelni oraz instytucji naukowych. Wynika to z Regulaminu korzystania ze zbiorów Narodowej Biblioteki Ossolineum.

10. Czy można wykonywać kopie z zamówionych materiałów?

Kserokopiarka znajduje się w Czytelni Głównej i Czytelni Działu Czasopism i tam można wykonać kopie. Odbitki wykonywane są tylko wówczas, gdy pozwala na to stan zachowania publikacji. Decyzję podejmuje dyżurny bibliotekarz. W czytelniach nie wykonuje się kopii całości egzemplarza – taka usługa może być realizowana (jeśli pozwala na to prawo autorskie) jedynie w Pracowni Reprograficznej po złożeniu odpowiedniego zamówienia i uzyskaniu zgody dyrekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Oprócz kserokopii czarno-białych i barwnych, w Pracowni Reprograficznej zamówić można fotokopie czarno-białe lub kolorowe, skany z mikrofilmów, negatywów i diapozytywów, a także skany i fotografie cyfrowe z materiałów oryginalnych. Ponadto istnieje możliwość przegrania na CD-ROM mikrofilmów oraz materiałów zapisanych wcześniej w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat kopiowania znajdują się na stronie poświęconej usługom reprograficznym (strona Ossolineum).