Finisaż wystawy „Kopernik – Influencje”

Czas

15 marca 2024 roku

godziny 11.00-14.00

Miejsce

Refektarz Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Wykładowcy

dr Agnieszka Franczyk-Cegła

dr Krzysztof Nierzwicki

godzina 11.00
Ostatnie oprowadzenie kuratorskie

W piątek 15 marca 2024 roku o godzinie 11.00 kuratorka dr Agnieszka Franczyk-Cegła po raz ostatni oprowadzi widzów po wystawie Kopernik – Influencje.

godzina 12.00
Cenniejsze niż złoto, czyli kopernikańskie białe kruki

W piątek 15 marca 2024 roku o godzinie 12 zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów do Refektarza Ossolineum na wykład doktor Agnieszki Franczyk-Cegły (Biblioteka Ossolineum) pod tytułem Cenniejsze niż złoto, czyli kopernikańskie białe kruki.

Wykład poświęcony wartości rynkowej egzemplarzy książek autorstwa Kopernika i jego następców. Książki astronomiczne, zwłaszcza te związane z nazwiskami najwybitniejszych astronomów epoki nowożytnej takich jak Kopernik, Galileusz, Brahe, Kepler czy Heweliusz to w świecie bibliofilskim najbardziej poszukiwane cymelia. Co sprawia, że dzieła danych autorów są białymi krukami? Gdzie ich poszukiwać? Jak cenne są wydania De revolutionibus... Kopernika i dzieła innych astronomów? Podczas spotkania będzie można zapoznać się z tematem wartości pierwodruków Kopernika, rekordowych cen na aukcjach antykwarycznych oraz dowiedzieć się, dlaczego De revolutionibus... od lat fascynuje bibliofilów na całym świecie.

godzina 13.00
Polskie egzemplarze pierwszego wydania „De revolutionibus...”

W piątek 15 marca 2024 roku o godzinie 12 zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów do Refektarza Ossolineum na wykład doktora Krzysztofa Nierzwickiego pod tytułem Polskie egzemplarze pierwszego wydania „De revolutionibus...” Mikołaja Kopernika (Norymberga 1543).

Wykład poświęcony polskim egzemplarzom pierwodruku De revolutionibus... Mikołaja Kopernika. Na świecie do dziś zachowało się co najmniej 277 egzemplarzy pierwszego wydania tego dzieła, które wydrukowano w Norymberdze w 1543 roku w przypuszczalnym nakładzie 400-500 egzemplarzy. W zbiorach polskich znajduje się 14 egzemplarzy pierwodruku przechowywanych w 12 bibliotekach naukowych: w Krakowie (Biblioteka Jagiellońska – 2 egzemplarze, Biblioteka XX. Czartoryskich – 1 egzemplarz), Wrocławiu (Biblioteka Uniwersytecka – 2 egzemplarze, Ossolineum – 1 egzemplarz), Warszawa (Biblioteka Narodowa – 1 egzemplarz, Biblioteka Uniwersytecka – 1 egzemplarz), Poznań (Biblioteka Raczyńskich – 1 egzemplarz, Biblioteka PTPN – 1 egzemplarz), Toruniu (Biblioteka Uniwersytecka – 1 egzemplarz, Książnica Kopernikańska – 1 egzemplarz), Płocku (Biblioteka im. Zielińskich – 1 egzemplarz), Kórniku (Biblioteka Kórnicka PAN). Na wykładzie omówione zostaną obecne miejsca przechowywania, stan zachowania, proweniencja, oprawy oraz użytkowanie kodeksów.

Wykłady są wydarzeniem towarzyszącym wystawie Kopernik – Influencje, która kończy Rok Kopernika w Ossolineum. Wystawa ma na celu przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie.