Aktualności i wydarzenia

15.05.2024

Odznaka pamiątkowa dla Dyrektor Biblioteki Ossolineum

Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu, płk Paweł Nawarycz, wyróżnił wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Dorotę Sidorowicz-Mulak, odznaką pamiątkową w uznaniu zasług i osiągnięć w zakresie ochrony dóbr kultury.
08.05.2024-10.05.2024

Marek Hłasko – odsłonięcie tablicy pamiątkowej, pokaz rękopisów i prelekcja

Rok 2024 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Marka Hłaski. Odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Zaułku Ossolińskich rozpoczynamy serię wydarzeń poświęconych pisarzowi. Zapraszamy również na prezentację wybranych dokumentów, fotografii i rękopisów ze zbiorów Ossolineum, prelekcje i spacer wrocławskimi śladami twórcy.
29.03.2024-01.04.2024

Wesołego Alleluja!
Przerwa świąteczna w Ossolineum

W okresie od piątku 29 marca do poniedziałku 1 kwietnia nasze wystawy czasowe w gmachu głównym Ossolineum i w Muzeum Pana Tadeusza będą nieczynne. W Wielki Piątek Biblioteka Ossolineum będzie czynna do godziny 13:00. Dziedziniec Ossolineum będzie niedostępny dla zwiedzających tylko w Wielkanoc, 31 marca (niedziela).
09.03.2024-13.03.2024

„Ostatni tydzień z Kopernikiem” – otwarte oprowadzania po wystawie

Do 15 marca otwarta jest wystawa „Kopernik – Influencje”, w ostatnim tygodniu zapraszamy na otwarte oprowadzenia po wystawie, która kończy Rok Kopernika w Ossolineum. Wystawa ma na celu przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie.
17.01.2024

Publikacje

Pokłosiem organizowanych w ramach działalności Proweniencyjnej Grupy Roboczej konferencji proweniencyjnych są dwie dwutomowe publikacje wydane dzięki dofinansowaniu Fundacji Lanckorońskich.
17.01.2024

Badania naukowe

Badania naukowe członków Proweniencyjnej Grupy Roboczej koncentrują się na zagadnieniach związanych z dawną książką pochodzącą z terenów dawnej i obecnej Polski oraz obecnie się tu znajdującą.
17.01.2024

Spotkania robocze

Przedstawiciele grupy spotykają się na spotkaniach roboczych od roku 2017.
16.01.2024

Konferencje

Od 2016 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich organizowane są cykliczne konferencje międzynarodowe poświęcone zagadnieniom związanym z kwestiami własności książki dawnej.
15.03.2024

Finisaż wystawy „Kopernik – Influencje”

15 marca 2024 roku zapraszamy na finisaż wystawy „Kopernik – Influencje”, która kończy Rok Kopernika w Ossolineum. O godzinie 11.00 – oprowadzenie kuratorskie. O godzinie 12.00 – wykład dr Agnieszki Franczyk-Cegły: „Cenniejsze niż złoto, czyli kopernikańskie białe kruki”, o godzinie 13.00 – wykład Krzysztofa Nierzwickiego (dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu): „Polskie egzemplarze pierwszego wydania „De revolutionibus” Mikołaja Kopernika (Norymberga 1543)”.
13.12.2023

Wernisaż wystawy „Kopernik – Influencje”

W piątek 15 grudnia 2023 roku o godzinie 14 zapraszamy na wernisaż wystawy „Kopernik – Influencje”, która kończy Rok Kopernika w Ossolineum. Wystawa ma na celu przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie.
20.11.2023

Komorowscy. Spotkanie wokół książek

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone Irenie i Tadeuszowi Komorowskim, które odbędzie się 23 listopada 2023 roku o godz. 17:00 w Refektarzu Ossolineum.
14.11.2023

Spotkanie z profesorem Januszem Deglerem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Januszem Deglerem, które odbędzie się 15 listopada 2023 roku o godzinie 17 w ossolińskim Refektarzu.
25.08.2023

Konserwacja, digitalizacja i opracowanie druków naukowych XVI-XVIII w. w Bibliotece Ossolineum

Ossolineum podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu „Konserwacja, digitalizacja i opracowanie druków naukowych XVI-XVIII w. w Bibliotece Ossolineum”.
19.07.2023

Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX w. – nowy projekt

Ossolineum podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu popularnonaukowego „Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX w.”
29.03.2023

Art-ziny – niezwykły dar dla Biblioteki Ossolineum

Na początku 2023 do Działu Czasopism trafiła niezwykła kolekcja zinów. Darczyńca, Krzysztof Kaim, podarował Ossolineum aż 59 tytułów, z czego znaczną większość stanowią polskie art-ziny.
14.03.2023

Wizyta władyki Aleksandra i wyjątkowy dar dla Ossolineum

Z dyrektorem Ossolineum, dr. Łukaszem Kamińskim, spotkał się dziś władyka Aleksander – biskup Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Jednym z punktów wizyty było m.in. zwiedzanie Biblioteki oraz prezentacja kolekcji cyrylickich starych druków.
11.02.2023

Wyjątkowy dar w Dziale Rękopisów

Na początku 2023 r. Dział Rękopisów wzbogacił się o wyjątkowy dar – autograf wspomnień prof. Mieczysława Gębarowicza (1893-1984). To zwieńczenie gromadzonego od lat 60. XX w. archiwum tego historyka sztuki i Ossolińczyka, niestrudzonego obrońcy polskich zbiorów we Lwowie w czasie II wojny i po niej.
31.12.2022

Rejestracja inkunabułów polskich

W 2022 r. dr Agnieszka Franczyk-Cegła z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich realizowała projekt „Rejestracja inkunabułów polskich” w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
23.11.2022

Schulz, czyli kobiety, dorożki, ojciec-demiurg i Franciszek Józef

12 lipca 2022, miała miejsce 130. rocznica urodzin Brunona Schulza. Ponieważ artysta zmarł w wieku 50 lat, w bieżącym roku przypada także okrągła, 80. rocznica jego tragicznej śmierci. Ze względu na te jubileusze pisarz został jednym z wielu literackich patronów obecnie mijającego roku.
19.09.2022

Dawna kartografia XVI-XVIII w., czyli między nauką i praktyką – wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Dawna kartografia XVI-XVIII w., czyli między nauką i praktyką – wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.