Konserwacja, digitalizacja i opracowanie druków naukowych XVI-XVIII w. w Bibliotece Ossolineum

Nowy projekt Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich podpisał z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu Konserwacja, digitalizacja i opracowanie druków naukowych XVI-XVIII w. w Bibliotece Ossolineum w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II – Wsparcie dla bibliotek naukowych.

Celem projektu jest konserwacja, digitalizacja i opracowanie w systemie elektronicznym wybranych starych druków o charakterze naukowym z XVI-XVIII wieku przechowywanych w Bibliotece Ossolineum. Do projektu wytypowane zostały książki cenne i unikatowe z punktu widzenia nauki i kultury, na przykład pierwodruk traktatu o rachunku różniczkowym The Method of Fluxions Isaaca Newtona z 1736 roku, pierwodruk Dialogu Galileusza z 1632 roku, pierwodruk pierwszej encyklopedii chemicznej Andreasa Libaviusa z 1597 roku.