Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX w. – nowy projekt

Nowy projekt Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich podpisał z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu popularnonaukowego Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX w. w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki.

Projekt, realizowany przez zespół Biblioteki Ossolineum, obejmować będzie realizację wystawy stacjonarnej poświęconej recepcji oraz odbiorowi dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus. Celem wystawy jest pokazanie, co wydarzyło się w nauce i społeczeństwie europejskim po publikacji w 1543 roku dzieła, które zapoczątkowało przewrót kopernikański. Projekt będzie jednocześnie realizacją oraz kontynuacją obchodów Roku Kopernika ogłoszonego w związku z 550 rocznicą urodzin astronoma przypadającą w 2023 roku. Na organizowanej wystawie egzemplarz pierwodruku Kopernika stanie się punktem wyjścia do stworzenia opowieści o tym, co działo się później.