Wizyta władyki Aleksandra i wyjątkowy dar dla Ossolineum

Wizyta władyki Aleksandra

Z dyrektorem Ossolineum, droktorem Łukaszem Kamińskim, spotkał się 14 marca 2023 roku władyka Aleksander – biskup Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Jednym z punktów wizyty było między innymi zwiedzanie Biblioteki oraz prezentacja kolekcji cyrylickich starych druków.

Nasz gość przekazał Ossolineum wyjątkowy dar – reprint ewangeliarza peresopnickiego. To XVI-wieczny iluminowany manuskrypt, zawierający staroukraiński przekład Ewangelii dokonany z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.
Ewangeliarz jest uznawany za skarb narodowy Ukrainy – składa na niego przysięgę każdy nowo wybrany prezydent tego państwa.