Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

Projekt NPRH

W latach 2014-2017 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Zakład Narodowy im. Ossolińskich zrealizował projekt badawczy pod tytułem Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum.

Wynikiem projektu jest publikacja pod tym samym tytułem pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak (Wrocław, Wydawnictwo Ossolineum 2017) rejestrujący 3 178 pozycji bibliograficznych przechowywanych w Ossolineum we Wrocławiu oraz w Bibliotece im. Stefanyka we Lwowie.

W ramach projektu powstała baza internetowa Inwentarz druków XVII-XVIII wieku z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

Podczas prac inwentaryzacyjnych we Lwowie rozpoznano druki XV-wieczne o ossolińskiej proweniencji (I. Kachur, Katalog inkunabułów z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2018, nr 28, s. 41-52).

W numerze 28 „Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” z 2018 roku ukazało się sprawozdanie z przebiegu projektu oraz artykuły młodych badaczy dotyczące kolekcji ossolińskiej druków XVI wieku:
 Alicja Bielak, Po co i jak medytować? Instrukcje Stanisława Warszewickiego (SJ) i Jana Wuchaliusza Leopolity (SJ) w przedmowach do pism Ludwika z Grenady, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 127-144.
 Agnieszka Franczyk-Cegła, Nieznany prognostyk astrologiczny Jana z Głogowa na 1505 rok, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 145-58.
 Grzegorz Joachimiak, Proweniencja starodruku „Modlitwy powszedniej do Trójcy Świętej” ze zbiorów wrocławskiego Ossolineum w kontekście dawnego „Kancjonału Ossolińskich”, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 159-172.
– Michał Muraszko, Oprawy książkowe Piotra Kmity ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 173-182.
– Fryderyk Rozen, Problem drukarza książki „O jednej osobie” Stanisława Grodzickiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 183-195.
– Dorota Sidorowicz-Mulak, „Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum” – projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2014-2018, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 145-158.

Opracowała: Dorota Sidorowicz-Mulak