Czytelnia Działu
Starych Druków

Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek: 9.00–15.00

Czytelnia Działu Starych Druków Biblioteki Ossolineum znajduje się w gmachu głównym Ossolineum przy ulicy Szewskiej 37 we Wrocławiu, na drugim piętrze klatki B, w pokoju 231.

Czytelnia oferuje 10 miejsc dla czytelników.

Stare druki, czyli pozycje wydane przed rokiem 1800, udostępnia się wyłącznie uprawnionym czytelnikom (pracownikom uczelni i innych placówek naukowych lub kulturalnych oraz doktorantom i studentom posiadającym pisemną rekomendację z uczelni).

Uwaga – nie udostępnia się oryginałów, jeżeli Biblioteka posiada ich kopie w postaci skanów lub mikrofilmów. Kopie mikrofilmowe i cyfrowe (DVD) udostępnia się w Czytelni Działu Mikroform i Zbiorów Cyfrowych.

Kopie cyfrowe wielu starych druków dostępne są:

 • Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (wszystkie inkunabuły, większość poloników XVI-XVIII wieku, jak również XVIII-wieczne druki obce o szczególnej wartości edytorskiej, na przykład bogato ilustrowane) oraz
 • Bazie Zasobów Cyfrowych (tu zwłaszcza obiekty z przedwojennych zbiorów ossolińskich, które dziś znajdują się we Lwowie).

 

Katalogi kartkowe dostępne w czytelni Działu Starych Druków:

 • Katalog alfabetyczny inkunabułów,
 • Katalogi alfabetyczne druków XVI w.
  - polonika,
  - druki obce,
 • Katalog alfabetyczny druków XVII i XVIII w.,
 • Katalog alfabetyczny czasopism.

Stare druki sukcesywnie katalogowane są też w systemie PRIMO i informacje o nich można znaleźć w Katalogu Głównego Online.

Katalogi drukowane

 • Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, na podst. materiałów K. Piekarskiego oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1956.
 • E. Triller, Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Kontynuacja katalogu Alodii Kaweckiej-Gryczowej, „Ze skarbca kultury” 1963, nr 15, s. 263-290.
 • Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI, Z materiałów rejestracyjnych K. Zatheya oprac. M. Bohonos, Wrocław 1965.
 • Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII, t. 1-2 oprac. B. Górska i W. Tyszkowski, Wrocław 1991-1992; t. 2-8 oprac. W. Tyszkowski, Wrocław 1993-1996;  t. 9 oprac. G. Rolak i W. Tyszkowski, Wrocław 1997.
 • B. Górska, Katalog czasopism XVI-XVIII w. w zbiorach Starych Druków Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1963, nr 15, s. 7-262.
 • B. Górska, Katalog kalendarzy XVII-XVIII w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum, Wrocław 1968.
 • W. Tyszkowski, Polskie katalogi księgarskie z XVIII w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1986 nr. 42, s. 35-92.
 • Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Bibliothek des Ossolineums Wrocław (Breslau). Bearb. von Rudolf Lenz [et al.]. – Sigmarinen : Thorbecke, 1998. (Marburger Personalschriften-Forschungen ; Bd. 21).
 • Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum. Pod redakcją D. Sidorowicz-Mulak, Wrocław 2017.
 • M. Minkowska, Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 2020.
 • Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, oprac. O. Tkachuk przy współpracy D. Sidorowicz-Mulak, Wrocław 2022.

Informacje o starych drukach w zbiorach ossolińskich znajdują się w takich bazach jak: