Czytelnia
Działu Kartografii

Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek: 9.00–15.00

Czytelnia Działu Kartografii Biblioteki Ossolineum znajduje się w gmachu głównym Ossolineum przy ulicy Szewskiej 37 we Wrocławiu, na II piętrze klatki B w pokoju nr 239.

Czytelnia oferuje 2 miejsca dla czytelników.

Udostępnia się tu wyłącznie uprawnionym czytelnikom zbiory kartograficzne Ossolineum.

Zbiorów należy szukać najpierw w Katalogu Głównym Online, a następnie w katalogu kartkowym dostępnym w Czytelni oraz w publikacjach wyszczególnionych poniżej.

Drukowane katalogi zbiorów kartograficznych

  • M. Dworsatschek, Imago Silesiae. Z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego, Wrocław 2002.
  • M. Dworsatschek, Polska w dawnej kartografii. Historyczne ziemie polskie na mapach do początku XIX wielu w zbiorach Ossolineum, Wrocław 2008.
  • R. Wytyczak, Śląsk na mapach z lat 1800-1945 w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  • R. Wytyczak, Śląsk w dawnej kartografii. Obraz Śląska na mapach XVI-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 1998.