Zbiory w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Ze zbiorów ossolińskich można korzystać jedynie na miejscu, jednak systematycznie coraz więcej obiektów jest udostępnianych w Internecie bez dodatkowych opłat i konieczności logowania się – przede wszystkim w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Konsorcjum to powstało w 2006 roku z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Ossolineum udostępnia w DBC głównie zbiory specjalne, które podlegają szczególnej ochronie. Największą kolekcją są tu stare druki – wszystkie inkunabuły, większość poloników XVI-XVIII wieku, jak również XVIII-wieczne druki obce o szczególnej wartości edytorskiej (na przykład bogato ilustrowane). Do DBC trafiły też najważniejsze autografy literackie (między innymi Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Fredry, Sienkiewicza, Reymonta, Witkacego), ważne dokumenty historyczne, a także rękopisy średniowieczne. Sukcesywnie dodawane są cenne wydania książek opublikowanych po roku 1801.