Złota epoka Jagiellonów

„Złota epoka Jagiellonów” – wystawa wirtualna

Złota epoka Jagiellonów to wirtualna wystawa przygotowana z okazji 500. rocznicy urodzin króla Zygmunta II Augusta. Nawiązując tytułem bezpośrednio do popularnego określenia „złoty wiek kultury polskiej”, ekspozycja skupia się na przybliżeniu okresu panowania dwóch ostatnich Jagiellonów, wykorzystujE przede wszystkim zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Prezentuje także zabytki z czasów rodzenia się potęgi tej dynastii, artefakty kluczowe dla charakterystyki 200 lat rządów Jagiellonów do okresu schyłkowego, którego kres wyznacza śmierć Zygmunta Augusta.

Ekspozycja prezentuje najważniejsze postacie i zjawiska przez pryzmat zabytków z epoki. Całość została podzielona na na kilka sekcji tematycznych: Dynastia i państwo Jagiellonów, Społeczeństwo, Kultura i nauka.  Oprócz prezentacji samych obiektów związanych z Jagiellonami, na stronie znajdziemy także gry edukacyjne, testy interaktywne, wykłady profesorskie, a także link do koncertu muzyki renesansowej.