Zapamiętane, zapomniane

Czas

5 czerwca – 30 listopada 2017 roku

Miejsce

Ogród Barokowy Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

O wystawie

Niemal od początku istnienia Zakład Narodowy im. Ossolińskich prowadzi działalność wystawienniczą, organizując lub współorganizując wystawy, a także udostępniając obiekty z własnych zbiorów na ekspozycje przygotowywane przez różne instytucje w kraju i za granicą. Stąd zrodził się pomysł przygotowania wystawy planszowej pod tytułem: Zapamiętane, zapomniane… Wystawy ossolińskie w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego.

Wystawa prezentowana od 5 czerwca do 30 listopada 2017 roku w Ogrodzie Barokowym Ossolineum (między ul. Szewską i Zaułkiem Ossolińskich), składa się z 15 dwustronnych plansz pokazujących materiały wydawane przy organizacji wystaw ossolińskich w latach 1947-2016. Z ponad 300 wystaw zorganizowanych w oparciu o zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich wybrano najciekawsze afisze, fotografie, zaproszenia, ulotki oraz plakaty znanych grafików.

Podstawowym celem ekspozycji jest prezentacja powojennej historii Ossolineum z perspektywy organizowanych wystaw oraz ukazanie wartości unikatowych materiałów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, których eksponowanie zawsze spotykało się z ogromnym zainteresowaniem. Wystawa ilustruje również wkład pracowników Ossolineum w upowszechnianie zabytków kultury narodowej we Wrocławiu. Do najcenniejszych prezentowanych dokumentów należą między innymi: fotografie z otwarcia wystawy w 1947 roku pod tytułem Literatura polska w autografach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Cenne i ważne są również materiały wystawy jubileuszowej 150-lecia istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: Ossolineum w służbie kultury, jak i wiele innych, by wspomnieć choćby Imago Poloniae. Ze zbiorów Tomasza NiewodniczańskiegoMundus Mercatorius. Świat kupiecki czasów nowożytnych w miarach i dokumentach, liczne wystawy ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich oraz wystawy stałe w Muzeum Pana Tadeusza.