Wystawa jubileuszowa – 200 lat Ossolineum. 1817–2017

Czas

5 czerwca – 30 listopada 2017 roku

Miejsce

Aula im. M. Gębarowicza i Sale pod Kopułą

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Autorzy

kuratorzy wystawy:
dr Łukasz Koniarek
dr Marta Pękalska

projekt aranżacji: prof. Marek Stanielewicz

producent: Alicja Przestalska

Wystawa jubileuszowa 200 lat Ossolineum. 1817–2017 prezentowała burzliwe dzieje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, opowiadała jego lwowską historię oraz przypominała powojenne wydarzenia z historii Zakładu mieszczącego się już wówczas we Wrocławiu.