Konopnicka wielowątkowo

Czas

1 – 31 sierpnia 2022 roku

Miejsce

Dziedziniec Ossolineum

Kurator

Natalia Szumna

O wystawie

Od 1 sierpnia na Dziedzińcu Ossolineum można było oglądać wystawę planszową poświęconą literackiej patronce roku 2022 – Marii Konopnickiej.

Na wystawie prezentowaliśmy różne aspekty życia i twórczości tej pisarki, takie jak jej działalność krytycznoliteracka czy społeczna. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz wybranych dzieł autorki w Refektarzu Ossolineum oraz wykład profesor Justyny Bajdy dotyczący tematyki malarstwa w twórczości poetyckiej Konopnickiej.

Wystawa została przygotowana przez Bibliotekę Ossolineum oraz Muzeum Książąt Lubomirskich.