Wykład popularnonaukowy – Jarosław Włodarczyk: Między nauką i poezją. Astronomia Kopernika w Anglii Shakespeare’a

Czas

19 lutego 2024 roku

Miejsce

Refektarz Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Wykładowca

prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk

Wykład popularnonaukowy

W poniedziałek 19 lutego 2024 roku o godzinie 12 zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów do Refektarza Ossolineum na wykład profesora dra habilitowanego Jarosława Włodarczyka (członek korespondent PAN, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie) pod tytułem Między nauką i poezją. Astronomia Kopernika w Anglii Shakespeare’a.

Wykład poświęcony recepcji Mikołaja Kopernika w Anglii. W czasach Williama Shakespeare’a heliocentryczna astronomia Mikołaja Kopernika cieszyła się w Anglii szczególną popularnością. Fragmenty De revolutionibus... zostały przetłumaczone w Londynie na język angielski już w 1576 roku, o ruchu Ziemi wokół Słońca przypominały popularne almanachy astrologiczne, astronomia Kopernika była wykorzystywana w praktyczny sposób w tablicach i efemerydach astronomicznych. Ów powiew nowości w astronomii znalazł swoje odbicie także w twórczości literackiej najwyższych lotów.

Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Kopernik – Influencje, która kończy Rok Kopernika w Ossolineum. Wystawa ma na celu przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie.