Oprowadzenie kuratorskie po wystawie „Kopernik – Influencje” w języku ukraińskim

Oprowadzenie kuratorskie

W sobotę 17 lutego 2024 roku o godzinie 12 zapraszamy na oprowadzenie kuratorskie w języku ukraińskim po wystawie Kopernik – Influencje, która kończy Rok Kopernika w Ossolineum. Wystawa ma na celu przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie.

Czas

15 grudnia 2023 roku – 15 marca 2024 roku

Miejsce

Aula im. prof. Mieczysława Gębarowicza

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kurator

dr Agnieszka Franczyk-Cegła