Usługi reprograficzne

Usługi Pracowni Reprograficznej

Czytelnik może zamówić kopie zbiorów jako usługę realizowaną przez Pracownię Reprograficzną (zgodnie z cennikiem usług reprograficznych) lub zlecając wykonanie kserokopii w Czytelni Głównej bądź w Czytelni Czasopism. Zamówienia w wersji papierowej przyjmowane są w Czytelni Głównej, Katalogu Głównym oraz w pozostałych czytelniach, można je złożyć również w Sekretariacie. Zamówienia w wersji elektronicznej przesyła się na adres: reprografia@ossolineum.pl

Realizacji nie podlegają zamówienia na usługi reprograficzne dotyczące egzemplarzy w złym stanie zachowania. Nie wykonuje się kserokopii z egzemplarzy zaliczanych do cymeliów, narodowego zasobu bibliotecznego, zbiorów specjalnych oraz podlegających szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich, a także egzemplarzy posiadających kopię mikrofilmową lub cyfrową. Ze względów konserwatorskich nie wykonuje się także odbitek kserograficznych z książek i czasopism wydanych do 1950 r. oraz gazet wydanych do 1970 r.

Pracownia Reprograficzna ZNiO wykonuje ponadto następujące rodzaje kopii:

 • kserokopie barwne
 • skany z materiałów oryginalnych
 • skany z mikrofilmów
 • skany negatywów i diapozytywów
 • fotografie cyfrowe
 • powiększenia fotograficzne czarno-białe i barwne

Cennik usług

Kserokopie

rodzaj format cena
kopie kserograficzne z druków wydanych po 1945 r.
czarno-białe A4 0,50 zł/strona
barwne A4 1,50 zł/strona
czarno-białe A3 0,70 zł/strona
barwne A3 3,00 zł/strona
kopie kserograficzne ze zbiorów specjalnych
i z druków wydanych przed 1945 r.
czarno-białe A4 1,50 zł/strona
barwne A4 1,50 zł/strona
czarno-białe A3 2,50 zł/strona
barwne A3 6,00 zł/strona

Pliki cyfrowe

rodzaj cena
Skanowanie z mikrofilmu
do 10 klatek 10,00 zł
powyżej 10 klatek 1,00 zł/klatka
skanowanie z oryginału (do formatu A2) z wyłączeniem zbiorów specjalnych 8,00 zł/strona
skanowanie (do formatu A2) ze zbiorów specjalnych 16,00 zł/strona
Plik z zasobów cyfrowych Zakładu
PDF do 10 stron 10,00 zł/plik
PDF powyżej 10 stron 1,00 zł/stronę
JPG/TIFF 4,00 zł/plik
Fotografia cyfrowa 20,00 zł/zdjęcie
Prace niestandardowe wymagające dodatkowej pracy przy komputerze 60,00 zł/godz
Nagranie na płytę 5,00 zł
Bindowanie (maksymalna grubość woluminu 38 mm, ok. 450 stron)  3,00 zł

Filmowanie

rodzaj cena
za prawo filmowania na terenie Biblioteki:
pierwsza godzina 200,00 zł
każda następna 80,00 zł

Informacje dodatkowe

 1. Jednostką rozliczeniową jest strona dokumentu oryginalnego
 2. Do kategorii zbiorów specjalnych należą obiekty z:
  • Działów Sztuki i Numizmatycznego
  • Działu Rękopisów, Starych Druków, Dokumentów Życia Społecznego i Kartografii
 3. Zamówienia można składać w czytelniach, Pracowni Reprograficznej lub elektronicznie reprografia@ossolineum.pl
 4. Odbioru prac i opłaty dokonuje się w Pracowni Reprograficznej w godzinach 7.00–14.30
 5. Wszystkie ceny są cenami brutto
 6. Do faktury za prace wysłane pocztą dolicza się koszty opłat pocztowych.
 7. Pracownia wykonuje usługi na podstawie zamówienia zatwierdzonego przez Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zamówienie usług reprograficznych

Kontakt

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Pracownia Reprograficzna
ul. Szewska 37
50–139 Wrocław
tel. 71 335 64 46
reprografia@ossolineum.pl

Inne usługi