Udostępnianie zbiorów

Jak, gdzie, kiedy?

Biblioteka Ossolineum jest biblioteką prezencyjną, czyli taką, która zasadniczo udostępnia swe zbiory na miejscu. W Ossolineum można zamawiać materiały do siedmiu czytelni w dwu lokalizacjach (przy ulicach Szewskiej 37 i Sołtysowickiej 24 we Wrocławiu, szczegóły w zakładce godziny i lokalizacje). W Ossolineum działa też Wypożyczalnia międzybiblioteczna, dzięki której do Czytelni Głównej Biblioteki Ossolineum można zamówić materiały z innych bibliotek.

Korzystać ze zbiorów Biblioteki Ossolineum może bezpłatnie (z wyjątkiem jednorazowej opłaty za kartę biblioteczną) każdy zapisany Czytelnik. Zapisać się do Biblioteki i korzystać ze zbiorów podstawowych (książkiczasopisma XIX–XXI wieku, mikroformy i zbiory cyfrowe) mogą wszyscy pełnoletni oraz – na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego – ci, którzy ukończyli szesnasty rok życia.

Zamawiać do czytelni obiekty ze zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznegomapy mogą jedynie pracownicy uczelni i innych placówek naukowych lub kulturalnych we Wrocławiu oraz doktoranci i studenci posiadający pisemną rekomendację z uczelni. Zbiory specjalne mogą także zostać udostępnione darczyńcom, ich spadkobiercom bądź właścicielom, którzy sprzedali Bibliotece swoje zbiory, przy czym prawo do korzystania dotyczy wyłącznie podarowanych lub sprzedanych Bibliotece materiałów.

Znaczna część zbiorów specjalnych jest jednak albo dostępna online dla każdego (zobacz zwłaszcza zbiory ossolińskie w Dolnośląskiej Bibliotece CyfrowejBazie Zasobów Cyfrowych Ossolineum), albo dla zapisanych czytelników w Czytelni Działu Mikroform i Zbiorów Cyfrowych.

Najważniejszym i  stale uzupełnianym katalogiem jest Katalog Główny Online. Zdigitalizowany Katalog Kartkowy KsiążekKatalog Kartkowy Czasopism mają charakter archiwalny i obejmują zbiory, które jeszcze nie trafiły do głównego katalogu online. Pozostałe katalogi i ich zawartość scharakteryzowane są na osobnej stronie Katalogi Biblioteki Ossolineum.

Wypożyczać książki mogą wyłącznie osoby, które uprawnia do tego Regulamin korzystania ze zbiorów, czyli obecni i emerytowani pracownicy ZNiO oraz samodzielni pracownicy naukowi wrocławskich uczelni oraz instytucji naukowych (strona wypożyczalni).