Opracowanie zbiorów

Opracowanie według działów

Biblioteka Ossolineum nieustannie opracowuje swoje zbiory, żeby móc je udostępnić Czytelnikom – opisuje obiekty i je kataloguje.

Opracowaniem największej części zbiorów, czyli zasobu książek XIX–XXI wieku, zajmuje się powołany tylko do tego celu Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych, natomiast opracowaniem czasopism XIX–XXI wieku oraz zbiorów specjalnych zajmują się działy całościowo obsługujące poszczególne grupy zbiorów: Dział Nowych Druków Ciągłych, Dział Starych Druków, Dział Rękopisów, Dział Kartografii, Dział Dokumentów Życia Społecznego oraz Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych.

 

Narzędzia opracowania

Opracowanie elektroniczne rozpoczęto w 1999 roku we współpracy z grupą polskich bibliotek – użytkowników systemu VTLS (VIRTUA). W grudniu 2022 roku Ossolineum zaprzestało korzystania z VIRTUI. Zawartość bazy została przeniesiona do nowego systemu bibliotecznego ALMA (na stronach Ossolineum widnieje on pod nazwą Katalogu Głównego Online), a Biblioteka Ossolineum rozpoczęła współkatalogowanie w projekcie OMNIS prowadzonym przez Bibliotekę Narodową.

W katalogu ALMA znajdują się dane wszystkich książek wydanych po 1999 roku, sukcesywnie prowadzona jest retrokonwersja publikacji XIX-XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów lwowskich, zaliczonych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. W ALMIE katalogowane są także czasopisma, stare druki i zbiory kartograficzne.

Zbiory nabyte przed wdrożeniem Virtui są opisane w katalogach kartkowych, z których dwa: Katalog Kartkowy Książek XIX–XX wieku i Katalog Kartkowy Czasopism są dostępne także w formie zdigitalizowanej.

Pozostałe katalogi są opisane na osobnej stronie.