Aktualności i wydarzenia

15.05.2024

Odznaka pamiątkowa dla Dyrektor Biblioteki Ossolineum

Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu, płk Paweł Nawarycz, wyróżnił wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Dorotę Sidorowicz-Mulak, odznaką pamiątkową w uznaniu zasług i osiągnięć w zakresie ochrony dóbr kultury.
29.03.2024-01.04.2024

Wesołego Alleluja!
Przerwa świąteczna w Ossolineum

W okresie od piątku 29 marca do poniedziałku 1 kwietnia nasze wystawy czasowe w gmachu głównym Ossolineum i w Muzeum Pana Tadeusza będą nieczynne. W Wielki Piątek Biblioteka Ossolineum będzie czynna do godziny 13:00. Dziedziniec Ossolineum będzie niedostępny dla zwiedzających tylko w Wielkanoc, 31 marca (niedziela).
17.01.2024

Publikacje

Pokłosiem organizowanych w ramach działalności Proweniencyjnej Grupy Roboczej konferencji proweniencyjnych są dwie dwutomowe publikacje wydane dzięki dofinansowaniu Fundacji Lanckorońskich.
17.01.2024

Badania naukowe

Badania naukowe członków Proweniencyjnej Grupy Roboczej koncentrują się na zagadnieniach związanych z dawną książką pochodzącą z terenów dawnej i obecnej Polski oraz obecnie się tu znajdującą.
17.01.2024

Spotkania robocze

Przedstawiciele grupy spotykają się na spotkaniach roboczych od roku 2017.
16.01.2024

Konferencje

Od 2016 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich organizowane są cykliczne konferencje międzynarodowe poświęcone zagadnieniom związanym z kwestiami własności książki dawnej.
25.08.2023

Konserwacja, digitalizacja i opracowanie druków naukowych XVI-XVIII w. w Bibliotece Ossolineum

Ossolineum podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu „Konserwacja, digitalizacja i opracowanie druków naukowych XVI-XVIII w. w Bibliotece Ossolineum”.
19.07.2023

Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX w. – nowy projekt

Ossolineum podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu popularnonaukowego „Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX w.”
29.03.2023

Art-ziny – niezwykły dar dla Biblioteki Ossolineum

Na początku 2023 do Działu Czasopism trafiła niezwykła kolekcja zinów. Darczyńca, Krzysztof Kaim, podarował Ossolineum aż 59 tytułów, z czego znaczną większość stanowią polskie art-ziny.
14.03.2023

Wizyta władyki Aleksandra i wyjątkowy dar dla Ossolineum

Z dyrektorem Ossolineum, dr. Łukaszem Kamińskim, spotkał się dziś władyka Aleksander – biskup Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Jednym z punktów wizyty było m.in. zwiedzanie Biblioteki oraz prezentacja kolekcji cyrylickich starych druków.
11.02.2023

Wyjątkowy dar w Dziale Rękopisów

Na początku 2023 r. Dział Rękopisów wzbogacił się o wyjątkowy dar – autograf wspomnień prof. Mieczysława Gębarowicza (1893-1984). To zwieńczenie gromadzonego od lat 60. XX w. archiwum tego historyka sztuki i Ossolińczyka, niestrudzonego obrońcy polskich zbiorów we Lwowie w czasie II wojny i po niej.
31.12.2022

Rejestracja inkunabułów polskich

W 2022 r. dr Agnieszka Franczyk-Cegła z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich realizowała projekt „Rejestracja inkunabułów polskich” w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
23.11.2022

Schulz, czyli kobiety, dorożki, ojciec-demiurg i Franciszek Józef

12 lipca 2022, miała miejsce 130. rocznica urodzin Brunona Schulza. Ponieważ artysta zmarł w wieku 50 lat, w bieżącym roku przypada także okrągła, 80. rocznica jego tragicznej śmierci. Ze względu na te jubileusze pisarz został jednym z wielu literackich patronów obecnie mijającego roku.
19.09.2022

Dawna kartografia XVI-XVIII w., czyli między nauką i praktyką – wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Dawna kartografia XVI-XVIII w., czyli między nauką i praktyką – wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
03.09.2022

Narodowe Czytanie w Ossolineum

3 września 2022 na ossolińskim dziedzińcu odbyło się „Narodowe Czytanie 2022”.
20.10.2021

Biblioteka Ossolineum włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
10.06.2021

Rękopisy Słowackiego z certyfikatem Pamięci Świata UNESCO

10 czerwca 2021 r. w czasie specjalnej gali zorganizowanej w Belwederze Ossolineum odbierze certyfikat wpisania spuścizny rękopiśmiennej Juliusza Słowackiego na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” w jego IV edycji.
03.06.2021

Rękopisy Słowackiego na liście UNESCO

W Dziale Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przechowywane są najcenniejsze rękopisy Juliusza Słowackiego, jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu.
10.11.2020

Niezwykle plakaty trafiły do zbiorów ZNiO

11 listopada to szczególna data w historii Polski i dla samych Polaków. W 1918 roku, po 123 latach niebytu, Rzeczpospolita Polska powróciła jako niezależny i niepodległy kraj na mapę Europy.
09.01.2020

Projekt digitalizacji materiałów z archiwum im. Szewczenki

Zadania pn. „Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji Ossolineum pozostałych we Lwowie” oraz „Zdigitalizowanie materiałów z archiwum Towarzystwa naukowego im. Szewczenki przechowywanych w Ossolineum we Wrocławiu” finansowane w ramach umowy 824/P-DUN/2019. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.