Aktualności i wydarzenia

28.09.2018

„Trylogia” Henryka Sienkiewicza wpisana na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

28 września w Belwederze, Rezydencji Prezydenta RP, odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisania na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata dwudziestu jeden obiektom. Wśród wyróżnionych obiektów znalazły się rękopisy Trylogii Henryka Sienkiewicza – Ogniem i mieczem, Potopu i Pana Wołodyjowskiego pozostające w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
29.03.2023

Art-ziny – niezwykły dar dla Biblioteki Ossolineum

Na początku 2023 do Działu Czasopism trafiła niezwykła kolekcja zinów. Darczyńca, Krzysztof Kaim, podarował Ossolineum aż 59 tytułów, z czego znaczną większość stanowią polskie art-ziny.
17.01.2024

Badania naukowe

Badania naukowe członków Proweniencyjnej Grupy Roboczej koncentrują się na zagadnieniach związanych z dawną książką pochodzącą z terenów dawnej i obecnej Polski oraz obecnie się tu znajdującą.
31.03.2011

Baza: Heritage of Printed Books (HPB Database)

Zakład Narodowy im. Ossolińskich w lipcu 2007 r. przystąpił do CERL (Consortium of European Research Libraries). Uczestnictwo w CERL zapewnia Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich dostęp do tworzonej przez Konsorcjum Bazy Dziedzictwa Książki Drukowanej (Heritage of the Printed Book (HPB Database)).
20.10.2021

Biblioteka Ossolineum włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
12.03.2018

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

W latach 2014–2017 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Zakład Narodowy im. Ossolińskich zrealizował projekt badawczy pt. Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum.
16.01.2024

Konferencje

Od 2016 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich organizowane są cykliczne konferencje międzynarodowe poświęcone zagadnieniom związanym z kwestiami własności książki dawnej.
01.01.2006

Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Ossolineum

Realizowany od 2007 r. projekt dofinansowywany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego "Konserwacja i digitalizacja zbiorów biblioteki ZNiO" ma na celu zabezpieczenie i ochronę najcenniejszych oraz najbardziej zniszczonych zabytków, a także ich popularyzację.
14.12.2016

Konserwacja literackich i historycznych rękopisów ze zbiorów ossolińskich

Zakończenie realizacji zadania „Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
25.08.2023

Konserwacja, digitalizacja i opracowanie druków naukowych XVI-XVIII w. w Bibliotece Ossolineum

Ossolineum podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu „Konserwacja, digitalizacja i opracowanie druków naukowych XVI-XVIII w. w Bibliotece Ossolineum”.
10.11.2020

Niezwykle plakaty trafiły do zbiorów ZNiO

11 listopada to szczególna data w historii Polski i dla samych Polaków. W 1918 roku, po 123 latach niebytu, Rzeczpospolita Polska powróciła jako niezależny i niepodległy kraj na mapę Europy.
15.05.2024

Odznaka pamiątkowa dla Dyrektor Biblioteki Ossolineum

Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu, płk Paweł Nawarycz, wyróżnił wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Dorotę Sidorowicz-Mulak, odznaką pamiątkową w uznaniu zasług i osiągnięć w zakresie ochrony dóbr kultury.
09.01.2020

Projekt digitalizacji materiałów z archiwum im. Szewczenki

Zadania pn. „Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji Ossolineum pozostałych we Lwowie” oraz „Zdigitalizowanie materiałów z archiwum Towarzystwa naukowego im. Szewczenki przechowywanych w Ossolineum we Wrocławiu” finansowane w ramach umowy 824/P-DUN/2019. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
17.01.2024

Publikacje

Pokłosiem organizowanych w ramach działalności Proweniencyjnej Grupy Roboczej konferencji proweniencyjnych są dwie dwutomowe publikacje wydane dzięki dofinansowaniu Fundacji Lanckorońskich.
19.07.2023

Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX w. – nowy projekt

Ossolineum podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu popularnonaukowego „Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX w.”
31.12.2022

Rejestracja inkunabułów polskich

W 2022 r. dr Agnieszka Franczyk-Cegła z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich realizowała projekt „Rejestracja inkunabułów polskich” w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
03.06.2021

Rękopisy Słowackiego na liście UNESCO

W Dziale Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przechowywane są najcenniejsze rękopisy Juliusza Słowackiego, jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu.
10.06.2021

Rękopisy Słowackiego z certyfikatem Pamięci Świata UNESCO

10 czerwca 2021 r. w czasie specjalnej gali zorganizowanej w Belwederze Ossolineum odbierze certyfikat wpisania spuścizny rękopiśmiennej Juliusza Słowackiego na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” w jego IV edycji.
17.01.2024

Spotkania robocze

Przedstawiciele grupy spotykają się na spotkaniach roboczych od roku 2017.
29.03.2024-01.04.2024

Wesołego Alleluja!
Przerwa świąteczna w Ossolineum

W okresie od piątku 29 marca do poniedziałku 1 kwietnia nasze wystawy czasowe w gmachu głównym Ossolineum i w Muzeum Pana Tadeusza będą nieczynne. W Wielki Piątek Biblioteka Ossolineum będzie czynna do godziny 13:00. Dziedziniec Ossolineum będzie niedostępny dla zwiedzających tylko w Wielkanoc, 31 marca (niedziela).