Publikacje

Pokłosiem organizowanych w ramach działalności Proweniencyjnej Grupy Roboczej konferencji proweniencyjnych są dwie dwutomowe publikacje wydane dzięki dofinansowaniu Fundacji Lanckorońskich.

Książka w sklepie Wydawnictwa Ossolineum (kliknij w zdjęcie)

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Wrocław 2020.

Książka w sklepie Wydawnictwa Ossolineum (kliknij w zdjęcie)

Książka dawna i jej właściciele, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Wrocław 2017.