Badania naukowe

Badania naukowe członków Proweniencyjnej Grupy Roboczej koncentrują się na zagadnieniach związanych z dawną książką pochodzącą z terenów dawnej i obecnej Polski oraz obecnie się tu znajdującą.

Przykładowe zagadnienia:

W ramach działalności Proweniencyjnej Grupy Roboczej powstał także spis instytucji przechowujących stare druki w Polsce. Spis, sporządzony przez dr. Konrada Szymańskiego z Działu Starych Druków Biblioteki Ossolineum, dostępny jest w formie wykazu instytucji ze zbiorami starych druków w Polsce. Dane prezentowane są także w postaci graficznej, pokazując rozmieszczenie instytucji ze zbiorami starych druków w Polsce oraz szacunkowe ilości zbiorów starych druków w poszczególnych miastach Polski.

Członkowie Proweniencyjnej Grupy Roboczej stworzyli także bibliografię dotyczącą zagadnień proweniencyjnych książki dawnej podzieloną na bibliografię podstawową dotycząca starych druków oraz katalogi rękopisów.