Rejestracja inkunabułów polskich

Rejestracja inkunabułów polskich

W 2022 roku dr Agnieszka Franczyk-Cegła z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich realizowała projekt Rejestracja inkunabułów polskich w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rejestracja, polegająca na zebraniu wszelkich oznak własnościowych, ich odczytaniu, zidentyfikowaniu właściciela i chronologicznym zestawieniu, objęła szczegółowy opis ponad 600 obiektów w bazie Material Evidence in Incunabula. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Consortium of European Research Libraries.

logo_MKiDN_znak_podstawowy_mono_biale_tlo