Biblioteka Ossolineum włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Ogólnokrajowa sieć biblioteczna

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Piotr Gliński, włączył Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Ideą sieci bibliotecznej, do której należą wszystkie biblioteki publiczne oraz placówki włączone na mocy decyzji ministerialnej, jest ścisła współpraca w zakresie: gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów; sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych; działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek; wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Listę bibliotek należących do ogólnokrajowej sieci można znaleźć  TUTAJ.