Rękopisy Słowackiego z certyfikatem Pamięci Świata UNESCO

Rękopisy Słowackiego

10 czerwca 2021 roku w czasie specjalnej gali zorganizowanej w Belwederze Ossolineum odbierze certyfikat wpisania spuścizny rękopiśmiennej Juliusza Słowackiego na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata w jego IV edycji. Na listę wpisywane są najcenniejsze dokumenty i zbiory mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiej.

Projekt „Pamięć Polski”

Zakład Narodowy im. Ossolińskich posiada najbardziej kompletny zbiór autografów Juliusza Słowackiego, na który składa się aż 27 utworów poety.