Rękopisy Słowackiego na liście UNESCO

Rękopisy Słowackiego

W Dziale Rękopisów Biblioteki Ossolineum przechowywane są najcenniejsze rękopisy Juliusza Słowackiego, jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu. W okresie międzywojennym mówiono wręcz o Ossolineum jako o Domu Słowackiego, ze względu na ilość i różnorodność zachowanych utworów. Fantazy, Mazepa, Król-Duch, czy Album rysunkowe z podróży na Wschód to jedynie wybrane tytuły spośród licznych utworów dramatycznych, lirycznych, czy pism filozoficznych i politycznych pisarza, którymi Ossolineum może się szczycić. Rękopisy to nie tylko pamiątki, ale i źródło autorskich tekstów, do dziś budzące zainteresowanie badaczy i wydawców, dlatego ważną rolą Zakładu jest zabezpieczanie i upowszechnianie ocalałej spuścizny.

Już za kilka dni rękopiśmienna spuścizna Juliusza Słowackiego zostanie wpisana na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Tym samym Słowacki dołącza do grona docenionych zabytków kultury polskiej. Warto przy tej okazji przypomnieć, że już w pierwszej edycji programu UNESCO, w 2014 roku, na listę wpisano rękopis Pana Tadeusza, a w 2018 roku autografy powieści Henryka Sienkiewicza: Ogniem i mieczem, Potopu oraz Pana Wołodyjowskiego.