Baza: Heritage of Printed Books (HPB Database)

CERL

Zakład Narodowy im. Ossolińskich w lipcu 2007 r. przystąpił do CERL (Consortium of European Research Libraries) jako członek utworzonej w tym celu Grupy Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki, która zrzesza także Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę PAN w Gdańsku, Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. Uczestnictwo w CERL zapewnia Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich dostęp do tworzonej przez Konsorcjum Bazy Dziedzictwa Książki Drukowanej (Heritage of the Printed Book (HPB Database)).

Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych zostało założone w 1994 roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie opisów wszystkich książek drukowanych przed 1830 rokiem w jednej wspólnej bazie danych (Heritage of the Printed Book), pozwalającej na zintegrowane wyszukiwanie nie tylko starych druków, ale również ich kopii mikrofilmowych. Podstawą HPB był katalog Bayerische Staatsbibliothek, do którego został następnie dołączony Incunabula Short Title Catalogue z British Library. Baza, powiększana dzięki rekordom przekazywanym przez biblioteki członkowskie, liczy obecnie około 2 800 000 opisów. CERL zajmuje się również organizacją seminariów oraz warsztatów, wydaje dokumenty związane z prowadzoną przez siebie działalnością. Sekretariat konsorcjum mieści się w Londynie i Hadze, natomiast oddziały techniczne znajdują się w Getyndze i Uppsali.

HPB stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się historią książki, dla naukowców, bibliotekarzy i studentów. Pozwala na jednoczesne przeszukiwanie zasobów wielu europejskich bibliotek. Dodatkowym narzędziem dostępnym na stronie CERL jest Thesaurus, pozwalający na wyszukiwanie miejsc, instytucji i nazwisk osób związanych z historią książki tłoczonej ręcznie, oraz Portal, mający udostępniać zdigitalizowane pozycje.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zapewnia dostęp do Bazy Dziedzictwa Książki Drukowanej (HPB Database) w czytelni Działu Starych Druków. Informacje dotyczące Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych można znaleźć na stronie internetowej.